Beplantingskeuze

De kern van Ecorridors bestaat uit een nauwkeurige beplantingskeuze. Bij de keuze voor beplanting wordt gelet op het gewenste beeld, het landschap en de eigenschappen van planten. Sommige planten zijn namelijk beter in het afvangen van luchtvervuilende stoffen dan andere planten. Vooral langs wegen en in steden kunnen zij een bijdrage leveren aan en gezondere en groenere leefomgeving. Langs wegen geleidt het groen het verkeer en zorgt voor een rustig beeld op de weg. De beplanting functioneert als een fijn stoffilter voor de uitlaatgassen en maakt zo de omgeving schoner.

Ecorridors kiest voor een gebalanceerde mix van beplanting, wintergroen en (inheemse) beplanting met of zonder boomvormers. Dit voorkomt monocultuur met bijbehorend ziektebeeld. De beplanting biedt broedplekken, een schuilplaats tegen predatoren en voedsel aan vogels en insecten. De concepten van Ecorridors zijn toepasbaar op iedere grondsoort en binnen ieder landschapstype.

Meer weten? Interesse? Neem contact met ons op.

Adres

Postbus 145
8600 AC SNEEK

Maak een afspraak

Telefoon: (0515) 41 73 25
E-mail: info@ecorridors.nl

U kunt ons hier vinden

Routebeschrijving